Rendibilidade real

Rendibilidade calculada tendo en conta a variación do valor do diñeiro.