Rendibilitat real

Rendibilitat calculada tenint en compte la variació del valor dels diners.