Renda vitalicia

Renda vitalicia é un tipo de seguro de vida en que o asegurado paga unha prima única (achega económica) á compañía de seguros, e a cambio recibe unha cantidade de diñeiro periódica garantida ata o momento do seu falecemento.

Renda vitalicia tamén é unha das modalidades de cobramento que teñen algúns produtos de aforro ou investimento como os plans de pensións.

Tamén che podería interesar

  • Comeza a planificar a túa xubilación cos plans de pensións do BBVA e goza de vantaxes fiscais.