Renda vitalícia

Renda vitalícia és un tipus d'assegurança de vida en què l'assegurat paga una prima única (aportació econòmica) a la companyia d'assegurances i, a canvi, rep una quantitat de diners periòdica garantida fins al moment de la seva defunció.

La renda vitalícia també és una de les modalitats de cobrament que tenen alguns productes d'estalvi o inversió, com els plans de pensions.

També et podria interessar

  • Comença a planificar la jubilació amb els plans de pensions de BBVA i gaudeix d'avantatges fiscals.