Renda fixa

Rendemento dun título ou valor cuxo importe non depende dos resultados da empresa, senón que está determinado de antemán. Por extensión, aplícase a denominar todo titulo ou valor desas características.