Renda fixa

Rendiment d'un títol o valor l'import del qual no depèn dels resultats de l'empresa, sinó que està determinat per endavant. Per extensió, s'aplica a denominar qualsevol títol o valor d'aquestes característiques.