Redución de capital

Operación pola que a sociedade reduce seu capital social. Esta operación pode facerse para reducir perdas, como se viu no caso da operación acordeón, pero tamén pode ser síntoma de boa saúde da sociedade.