Reducció de capital

Operació mitjançant la qual la societat redueix el seu capital social. Aquesta operació es pot fer per reduir pèrdues, com s'ha vist en el cas de l'operació acordió, però també pot ser símptoma de bona salut de la societat.