Recursos alleos

Financiamento dunha empresa recibida de terceiros. Segundo o prazo de exigibilidad, clasifícanse en débedas a curto prazo (as que deberán ser atendidas en menos dun ano) e débedas a medio e longo prazo (máis de doce meses).