Recursos aliens

Finançament d'una empresa rebuda de tercers. Segons el termini d'exigibilitat, es classifiquen en deutes a curt termini (els que hauran de ser atesos en menys d'un any) i deutes a mitjà i llarg termini (més de dotze mesos).