Recompra

Operación de compra feita para atender unha venda en descuberto por un erro ou porque se fixo nun número excesivo de valores.