Berrerosketa

Erosketa-eragiketa hau egiten da zorpekodun salmenta bat bideratzeko, errore bat dela eta edo balio kopuru handiegiarekin egiteagatik.