Punto morto

Tamén chamado “limiar de rendibilidade”, é o punto a partir do cal o investidor comeza a obter beneficios, tras cubrir os custos do investimento.