Produtos derivados

As opcións e os futuros tamén se coñecen como produtos derivados. Este nome indica que as súas oscilacións dependen doutros produtos que toman como referencia. Poden ser materias primas ou accións, bonos, etc.