Productes derivats

Les opcions i els futurs també es coneixen com a productes derivats. Aquest nom indica que les seves oscil·lacions depenen d'altres productes que prenen com a referència. Poden tractar-se de primeres matèries o d'accions, bons, etc.