Produtos de cobertura

Os futuros e as opcións reciben esta cualificación de produtos de cobertura dado que o aforrador se cobre de oscilacións futuras nos prezos e pacta un valor nunha data fixada, con independencia da que o valor ofreza nese momento no mercado. Estes produtos serven, pois, para cubrir a rega e para iso naceron.