Productes de cobertura

Els futurs i les opcions reben aquesta qualificació de productes de cobertura atès que l'estalviador es cobreix d'oscil·lacions futures en els preus i pacta un valor en una data fixada, independentment de la que el valor ofereixi en aquell moment en el mercat. Així doncs, aquests productes serveixen per cobrir el risc i per a això van néixer.