Posición longa

É a que ten un investidor que comprou un activo ou que asumiu un compromiso de compra.