Posició llarga

És la que té un inversor que ha comprat un actiu o que ha assumit un compromís de compra.