Posición de diñeiro

Situación que se produce cando existe un exceso de demanda sobre un valor.