Posició de diners

Situació que es produeix quan hi ha un excés de demanda sobre un valor.