Posición curta

É a que ten un investidor que vendeu un activo ou que asumiu un compromiso de venda.