Posició curta

És la que té un inversor que ha venut un actiu, o que ha assumit un compromís de venda.