Portafolios

Denomínase portfolio ou carteira o conxunto de investimentos ou combinación de activos financeiros que constitúen o patrimonio dunha persoa ou entidade.