Prazo de subscrición ou de exercicio de dereitos

Período para subscribir novas accións transcorrido o cal se perde o dereito a subscribir os novos valores.