PER

“Price Earning Ratio”. É un dos principais coeficientes bolsistas e indica a relación entre o valor do mercado das accións dividido polo beneficio destas despois de impostos.