Pay out

É a parte dos beneficios dunha compañía que se destina ao pagamento de dividendo. Se expresa en forma de ratio e é o resultado de dividir o dividendo polo beneficio neto e multiplicar por cen o resultado. Un “pay-out” do 50 por cento significa que esa empresa reparte a metade dos seus beneficios netos entre os seus accionistas.