Pay back

Termo anglosaxón que se pode definir como o tempo que tarda en recuperarse o desembolso dun investimento ou prazo de amortización. É utilizado como un criterio de selección de investimentos considerando o factor tempo.