Paridade

Equivalencia entre o valor nominal e o efectivo dos valores mobiliarios. Definición do valor dunha moeda en relación con outra ou cun patrón internacional.