Papel

Posición en bolsa que indica un exceso da oferta sobre a demanda e que, en situación límite, pode impedir que se realicen operacións. Polo xeral, en bolsa chámase papel ás accións.