Paper

Posició en borsa que indica un excés de l'oferta sobre la demanda i que en situació límit pot impedir que es facin operacions. En borsa habitualment s'anomena paper a les accions.