Opción

(OPTION) É o dereito (non a obriga) a comprar ou vender un activo, nunha data futura e a un prezo previamente pactado. As opcións de compra denomínanse "call" e as de venda "put"