Opció

(OPTION) És el dret (no l'obligació) a comprar o vendre un actiu, en una data futura i a un preu pactat per endavant. Les opcions de compra es denominen "Cal" i les de venda "Put"