Opción put

É a opción que dá dereito a vender un activo.