Put aukera

Aktibo bat saltzeko eskubidea ematen duen aukera da.