Oferta pública de exclusión

Este tipo de operación lévase a cabo cando unha sociedade acorda a súa exclusión de cotización, de forma voluntaria, e a CNMV condiciona a devandita exclusión á formulación dunha OPA sobre as súas propias accións. Este tipo de OPA debe dirixirse non só aos accionistas da compañía, senón tamén aos que teñan obrigas convertibles e outros valores que dean dereito á súa subscrición ou adquisición.