Membro do mercado

Son aqueles intermediarios financeiros que poden operar directamente nos mercados de valores, por recibir unha autorización especial e cumprir con determinados requisitos específicos, impostos por cada mercado. Os intermediarios que non son membros dun mercado deben transmitir as ordes dos seus clientes a outras entidades que si séxano.