Membre del mercat

Són aquells intermediaris financers que poden operar directament en els mercats de valors, pel fet d'haver rebut una autorització especial i complir determinats requisits específics, imposats per cada mercat. Els intermediaris que no són membres d'un mercat han de transmetre les ordres dels seus clients a altres entitats que sí que ho siguin.