MIBOR

“Madrid Interbanking Offered Rate”. Tipo de xuro interbancario para depósitos no mercado de Madrid. O míbor obtense como a media simple dos tipos de xuro diarios aos que se cruzaron operacións de depósito interbancario no mercado de Madrid durante os días hábiles do mes legal correspondente.