MIBOR

“Madrid Interbanking Offered Rate”. Tipus d'interès interbancari per a dipòsits al mercat de Madrid. El MIBOR s'obté com la mitjana simple dels tipus d'interès diaris a què s'han creuat operacions de dipòsits interbancaris al Mercat de Madrid durant els dies hàbils del mes legal corresponent.