Mercado de divisas

Mercado cuxo obxecto de contratación son as divisas autorizadas e convertibles á moeda nacional, que se realiza entre as institucións financeiras, por conta propia ou allea, e que pode ser ao contado ou a prazo.