Mercat de divises

Mercat del qual objecte de contractació són les divises autoritzades i convertibles a la moneda nacional i que es fa entre les institucions financeres per compte propi o per compte d'altri, podent ser al comptat o a termini.