Mercado de rodas

Sistema de contratación bolsista na que os operadores membros da bolsa se reúnen fisicamente no salón de contratación (parqué) para negociar de viva voz. Na actualidade, en España este mercado ten un carácter residual, xa que representa unha porcentaxe mínima da contratación, aínda que congrega un gran número de compañías de escasa liquidez.