Mercat de ròdols

Sistema de contractació borsària, en què els operadors membres de la Borsa es reuneixen físicament en el saló de contractació (‘parquet’), per negociar de viva veu. Avui dia a Espanya, aquest mercat té un caràcter residual, ja que representa un percentatge mínim de la contractació, encara que congrega un gran nombre de companyies d'escassa liquiditat.