Libor

(London Interbanking Offering Rate). Tipo de xuro para depósitos no mercado interbancario de Londres. Existe un Líbor para cada unha das eurodivisas, en cada un dos prazos nos que se cotizan os depósitos. Adoita utilizarse como referencia para marcar os tipos de xuro nos créditos e empréstitos internacionais denominados en euros.