Xuros de mora

Cando non aboas a cota do teu préstamo, crédito ou hipoteca ou parte dela no día establecido, tes que pagar un xuro ao banco que se aplica sobre o importe que non pagaches no seu momento.