Interessos de demora

Quan no abones la quota del teu préstec, crèdit o hipoteca o part d'ella el dia establert, has de pagar un interès al banc que s'aplica sobre l'import que no hagis pagat quan corresponia.