Índice FTSE 100

Índice medio ponderado de referencia das 100 empresas con maior capitalización bolsista da Bolsa de Londres. É o nome que recibe o índice bolsista Financial Times Stock Exchange 100 Index.