Índex FTSE 100

Índex mitjà ponderat de referència de les 100 empreses amb més capitalització borsària de la Borsa de Londres. És el nom que rep l'índex borsari Financial Times Stock Exchange 100 Index.