Índice de prezos

Termo medio ponderado dos prezos dos bens e servizos consumidos polas familias, como por exemplo o Índice de Prezos de Consumo (IPC), calculado en España polo Instituto Nacional de Estatística.